คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

86 ดาวได้รับชื่ออย่างเป็นทางการ

86 ดาวได้รับชื่ออย่างเป็นทางการ

ทางเลือกสะท้อนถึงชุมชนนานาชาติในเดือนธันวาคม นักดาราศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบอวกาศได้รับของขวัญก่อนกำหนด: 86 ชื่อดาวใหม่อย่างเป็นทางการ การกำหนดดังกล่าวมักมาจากแหล่งกำเนิดภาษาอาหรับ กรีก หรือละติน  แต่ชื่อเล่นใหม่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานโบราณและชื่อดาราประวัติศาสตร์จากวัฒนธรรมพื้นเมืองทั่วโลก รวมถึงในจีน ออสเตรเลีย และแอฟริกาตอนใต้ ชื่อดาวได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลซึ่งดูแลการตั้งชื่อวัตถุในอวกาศ และประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม...

Continue reading...